Báo Nhật – Anh Iizuka Kazuhiro, 29 tuổi, tình nguyện viên của Tổ chức JICA, bắt đầu đến Việt Nam làm tình nguyện từ tháng 3 năm ngoái. Anh Iizuka Kazuhiro hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức...