Báo Nhật – Một bác sĩ Nhật Bản khuyên lao động Việt Nam suy nghĩ kỹ trước khi tham gia chương trình thực tập kỹ năng như “nô lệ” ở Nhật. Một nữ lao động Việt Nam, từng tới Nhật Bản làm việc theo...