Báo Nhật – Bài viết của bác sĩ Phạm Nguyên Quý – Khoa Nội khoa tổng quát và ung thư tại bệnh viện Kyoto Miniren, Nhật Bản. Không phải cứ thực phẩm “tự nhiên” hay thiên nhiên là an toàn. Nhiều sản phẩm...