Báo Nhật – Số tiền thắng kiện mà ông David Đào thu được có thể lên tới hàng chục tỉ đồng, giúp gia đình ông sung túc trong nhiều thế hệ.  Ngày 10.4, người dân nhiều nơi thế giới sôi sục vì video một...