Báo Nhật – hôm nay sẽ mang đến cho các bạn Ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 13 – Những cách đưa ra một chủ đề,  nói về chủ đề. Những mẫu này không chỉ có trong bài tập ngữ pháp mà còn nằm trong nội dung bài...