Báo Nhật – Ở ngữ pháp sơ cấp, chúng ta đã biết tới cách biểu đạt ý “mặc dù” một cách đơn giản bằng けど、のに、ても、が… Với  ngữ pháp N2, hôm nay Báo Nhật sẽ mang tới cho các bạn Ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 14...