Báo Nhật – Ở ngữ pháp cấp dưới chúng ta đã quen với những mẫu thể hiện giả định, điều kiện như 〜たら、〜と、〜ば, 〜なる. Hôm nay, Báo Nhật sẽ mang đến cho các bạn Ngữ pháp Tiếng nhật N2 bài 15 – Những mẫu câu...