Báo Nhật – Hôm nay Báo Nhật sẽ mang tới cho các bạn Ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 18 – Cách thể hiện ý không thể, khó mà thực hiện một hành động. Những mẫu câu dưới đây hầu như không dùng để nói về khả...