Báo Nhật – Với bài viết này Báo Nhật sẽ mang tới cho các bạn Ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 20 – Các mẫu câu nhấn mạnh vào kết quả. Mỗi mẫu câu dưới đây đều mang một tầng ý nghĩa khác nhau trước khi dẫn...