Báo Nhật – Chỉ bằng những cụm từ đơn giản trong tiếng Nhật, chúng ta có thể đưa vào câu hàm ý đề cao hoặc hạ thấp mức độ. Hôm nay Báo Nhật sẽ mang tới cho các bạn Ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 21 – Những...