Báo Nhật – Chúng ta đã biết cách thể hiện quan điểm, suy nghĩ một cách đơn giản nhất là dùng 〜と思う .Với bài viết này Báo Nhật sẽ mang tới cho các bạn Ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 23 – Những  mẫu câu đưa...