Báo Nhật – Hôm nay Báo Nhật sẽ mang tới cho các bạn Ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 26 – Những mẫu câu nhấn mạnh về cảm xúc người nói. Với những mẫu câu dưới đây, các bạn có thể lồng cảm xúc, suy nghĩ của...