Báo Nhật – Ở ngữ pháp sơ cấp, chúng ta đã biết tới cách biểu đạt phạm vi, giới hạn một cách đơn giản nhất bằng trợ từ で hoặc cặp trợ từから – まで. Với ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 3, hôm nay Báo Nhật sẽ...