Báo Nhật – Ở ngữ pháp sơ cấp, chúng ta đã biết tới cách biểu đạt ý “không chỉ” một cách đơn giản nhất bằng だけでなく hoặc ばかりでなく. Với ngữ pháp tiếng Nhật N2 bào 6, hôm nay Báo Nhật sẽ mang tới cho các bạn...