Báo Nhật – Ở ngữ pháp sơ cấp, chúng ta đã quen với mẫu ngữ pháp được sử dụng để thể hiện hành động dựa theo điều đã có trước là とおり, どおり. Với bài ngữ pháp tiếng Nhật N2 bài 8 này, Báo Nhật sẽ mang đến...