Báo Nhật – Đều dùng để biểu thị sự trái ngược, nhưng tùy trường hợp cụ thể mà に反して(にはんして), 反面(はんめん)và 一方(で)lại có cách sử dụng khác nhau, các bạn sẽ cùng Báo Nhật đi tìm hiểu trong bài viết này nhé....