Báo Nhật – Giáo sư người Nhật Bản lập luận, nếu cho phép khu vực Đông Á trang bị vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ tiết kiệm được một khoản không nhỏ cho chi phí quốc phòng tại khu vực. Bài học lịch sử Trong bối...