Báo Nhật – Câu chuyện có thật từ một buổi hội thảo giữa một số doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam. Người ghi lại câu chuyện này là ông Nguyễn Văn Phu, Phó giám đốc công ty Daiwa (Đà Nẵng) – một doanh...