Báo Nhật – Con cái chính là tài sản lớn nhất của cha mẹ, câu chuyện tay chơi bài Magic (Yu-Gi-Oh!) hy sinh đam mê vì tương lai của con đang khiến cả Twitter cảm động. Nếu đã có con, bạn sẵn sàng hy...