Báo Nhật – Bài tập cuối cùng của 1 vị giáo viên người Nhật Bản cũng chính là mong muốn cuối cùng mà người thầy này mong học sinh của mình có thể thực hiện được. Chết là hành trình cuối cùng của cuộc...