Báo Nhật – Có 3 cách thi viết gồm: Kiểm tra mức độ phù hợp – Thường thức – Luận văn (適性検査・一般常識・小論文). Dù là thi kiểu nào thì việc học trước sẽ giúp bạn tăng thêm điểm số. Hãy tìm hiểu trước xem công ty...