Báo Nhật – Bài toán đang chia rẽ cư dân mạng Nhật Bản những ngày gần đây. Bạn có làm được không? Chúng ta đã từng trải qua những bài toán tưởng như đơn giản với những quy tắc của học sinh tiểu học,...