Báo Nhật – Phép tính tưởng chừng rất đơn giản lại tạo ra nhiều tranh cãi trong giới học sinh Nhật Bản do họ không thể đưa được ra đáp số chính xác cho bài toán. Mới đây, một thử nghiệm cho thấy chỉ có...