Báo Nhật – Khách phương Tây bất ngờ khi tiền tệ tại Bali chênh lệch quá nhiều, khi 76 USD đổi được một triệu Rupiah. Dưới đây là chia sẻ của Sheriden Rhodes, cây bút của Traveller, về những điều khiến...