Báo Nhật – Mặc dù không dùng để bay xa được, song sản phẩm này dự kiến sẽ cực kì thú vị! Ngày càng có nhiều startup điên rồ được mọc ra, thách thức những giới hạn của kỹ thuật. Trong một trường hợp...