Báo Nhật – Đối với những người hy vọng có thể gây được ấn tượng trên trên mạng internet, thì ở Nhật Bản có hẳn một dịch vụ “thuê bạn” giúp họ thực hiện điều này một cách dễ dàng. Đối với những người...