Báo Nhật – Được một người bạn hứa cho công việc tại một “quán ăn Pháp,” tin lời, một ông Việt Nam tên Dương đi theo người này, nhưng bị đưa sang Châu Phi. Để tồn tại, ông Dương phải bán chả giò kiếm...