Báo Nhật – Khi học tiếng Nhật thì biết cách đọc và cách viết tên của mình như thế nào cũng là một yếu tố thiết yếu mà bạn cần nắm được, nó sẽ giúp ích cho bạn trong giao tiếp để giới thiệu về bản thân...