Báo Nhật – Mới đây, một nhóm các trường đào tạo âm nhạc tư nhân tại Nhật Bản cho biết sẽ kiện Hiệp hội bản quyền tác giả (JASRAC) vì buộc họ phải thanh toán phí bản quyền âm nhạc sử dụng để dạy trong...