Báo Nhật – Số lượng người Việt Nam đang sống tại Nhật Bản hiện xếp thứ 3 sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Những bạn đang học tiếng Nhật, đang làm việc hay đang sinh sống tại Nhật hẳn rất nhớ và muốn đọc...