Báo Nhật – Với người Nhật, mùa đông dù có lạnh giá thế nào thì vẫn là một dịp để “tận hưởng”. Lý do là vì họ đã có Kotatsu! Nhiều người cho rằng họ thích mùa đông. Cũng đúng, vì mùa nào cũng có nét...