Báo Nhật – Cộng đồng dân cư ở thành phố Matsudo, Nhật Bản, hôm qua lập bàn tưởng niệm Nhật Linh để mọi người đến viếng và bày tỏ lòng tiếc thương với cô bé. Bàn tưởng niệm bé Nhật Linh sẽ được đặt...