Báo Nhật – Gần đây, một nhóm nghiên cứu của Nhật Bản và Trung Quốc đã chiết xuất được hợp chất methane hydrate (băng cháy), là một dạng nguyên liệu đốt, sạch hơn dầu và than, nhưng nó vẫn được xếp vào...