Báo Nhật – Các hãng sản xuất nhà vệ sinh Nhật Bản vừa thống nhất bảng ký hiệu để khách nước ngoài không bị bối rối Do vậy, mới đây Hiệp hội Công nghiệp Vệ sinh Nhật Bản...