Báo Nhật – Bài viết dựa trên hướng dẫn từ website của Sở cảnh sát tỉnh Kanagawa (Tài liệu tiếng Việt: https://www.police.pref.kanagawa.jp/eng/e_pic/eng83013_06.pdf) I. Điều kiện Bằng lái xe Việt Nam...