Báo Nhật – Tiếng Anh được xem là ngoại ngữ thông dụng ở nhiều quốc gia, nhưng ở Nhật, ngoài tiếng Anh ra, tiếng Trung và Hàn cũng khá phổ biến. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những bảng chỉ dẫn ở...