Điểm khác biệt giữa môi trường làm việc ở Nhật và Việt Nam đó là: Ở Nhật chỉ cần làm đủ và đúng nguyên tắc là được, ở Việt Nam không có nguyên tắc. Tôi học thạc sỹ ngành quản lý công theo học bổng của...