Báo Nhật – Chiếc bánh trung thu, cũng như rất nhiều sản phẩm văn hóa của đất nước, trở thành chứng vật cho cả một giai đoạn lịch sử dài. Người thợ cả cắm cúi vào khay bột trên bàn, như ông đã làm nửa...