Báo Nhật – Sự phát triển của khoa học công nghệ đã khiến rất nhiều thứ công nghệ “tưởng chừng chỉ có ở trong mơ” của truyện tranh Doraemon được bước ra ngoài thế giới thực Đến từ tương lai, nên hẳn...