Báo Nhật – Tổ chức OTIT – hiệp hội thực tập sinh người nước ngoài tại Nhật – đã phát hành sách hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm tai nạn lao động cho thực tập sinh kỹ năng ở Nhật. Bạn có thể tải tài liệu...