Dạo gần đây có nhiều bạn hỏi mình về vấn đề thuế và bảo hiểm ở Nhật. Hôm nay mình tranh thủ viết 1 bài về thuế và bảo hiểm để các bạn hiểu rõ hơn. Tìm hiểu về  thuế và bảo hiểm ở Nhật. Sống và làm...