Báo Nhật – Ngoài Trung Quốc ra, các quốc gia bị liệt kê là có du khách tệ nhất thế giới nằm trong danh sách này có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Trong thời đại công nghệ thông tin, điện thoại thông minh...