Báo Nhật – Sân bay ngập nước, nhà đổ, xe tải lật – Đã 25 năm rồi mới có một trận bão lớn như thế ở Nhật, Jebi đã đi qua và tàn phá nhiều vùng ở Nhật, nhất là Osaka và các tỉnh vùng Kansai. Siêu thị...