Báo Nhật – Thanh bảo kiếm này được người người thèm khát, nhưng sự hung tà của nó mang đến không ít chết chóc. Truyền thuyết ly kỳ Muramasa là thanh bảo kiếm huyền thoại hiện đang được lưu giữ tại Bảo...