Báo Nhật – Những vụ bạo lực trong trường học tại Nhật Bản trong năm 2015 đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay và đang ảnh hưởng xấu tới môi trường học tập ở Nhật Bản. Cuộc điều tra của Bộ Giáo dục...