Báo Nhật – Chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản đã hỗ trợ các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam bị thiệt hại do bão số 12. Trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão...