Báo Nhật – Không chỉ được ngắm đồng hồ mà bạn còn có thể ngắm luôn biển đẹp đấy. Bảo tàng Cát Nima gần biển Kotogahama ở Oda, tỉnh Shimane (gần Hiroshima) là 1 trong những bảo tàng cát nổi tiếng với...