Báo Nhật – Với việc rất nhiều bạn học sinh lựa chọn Nhật ngữ làm ngoại ngữ thứ hai để học hỏi, niềm yêu thích tiếng Nhật đang lan rộng trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam. Và với các bạn học sinh, sinh...