Báo Nhật – Trước cửa bảo tàng là tấm bảng ghi nơi này “mở cửa khi tôi thức và đóng khi tôi đi ngủ. Khi tôi chán, nó cũng sẽ đóng”. Bảo tàng nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở Kyoto, Nhật Bản, ngay gần...