Báo Nhật – Ở Nhật, không chỉ cảnh sát là người có trách  nhiệm bảo vệ khu phố đâu. Nơi mình sống mình phải tự giữ gìn nữa. Bạn có biết tên gọi của một tổ chức bảo vệ trên thế giới có tên “Guardian...